Tủ đông Funiki 560 lít HCF-1000S1PĐ2.N
Model: HCF - 1000S1PÐ2.N
0 đ
– Dung tích sử dụng: 543 lít
– Dung tích ngoài: 1.125 lít
– Công suất điện: 305 w
Tủ đông Funiki 606 lít HCF-1100S1PĐ2.N
Model: HCF - 1100S1PÐ2.N
0 đ
– Dung tích sử dụng: 588 lít
– Dung tích ngoài: 1.204 lít
– Công suất điện: 355 w
Tủ đông Funiki 820 lít HCF-1300S1PĐ3.N
Model: HCF - 1300S1PÐ3.N
0 đ
– Dung tích sử dụng: 742 lít
– Dung tích ngoài: 1.474 lít
– Công suất điện: 355 w
Tủ đông Funiki 1200 lít HCF-1700S1PĐ3.N
Model: HCF - 1700S1PÐ3.N
0 đ
– Dung tích sử dụng: 1066 lít
– Dung tích ngoài: 2.038 lít
– Công suất điện: 355 w
Tủ đông Funiki 446 lít HCF-830S1PĐ2.N
Model: HCF - 830S1PÐ2.N
0 đ
Hết hàng
– Dung tích sử dụng: 434 lít
– Dung tích ngoài: 929 lít
– Công suất điện: 253 w
Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HY
Model: VH - 1599HY
0 đ
Dung tích: 100 lít
Dàn lạnh đồng
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Tủ đông Funiki 100 lít HCF-106S1Đ
Model: HCF - 106S1Ð
4,350,000 đ 4,590,000 đ
– Dung tích sử dụng: 107 lít
– Công suất điện: 88 w
– Số cánh: 1 cánh mở
– Số ngăn: 1 ngăn đông
Tủ đông Funiki 162 lít HCF-336S1Đ1
Model: HCF - 336S1Ð1
4,550,000 đ 5,050,000 đ
– Dung tích sử dụng: 162 lít
– Công suất điện: 111 w
– Số cánh: 1 cánh mở
– Số ngăn: 1 ngăn đông
Tủ đông Funiki đứng 147 lít HUF-350SR1
Model: HUF-350SR1
5,300,000 đ 5,450,000 đ
Tủ đông Sanaky 100 Lít VH-1599HYK
Model: VH - 1599HYK
5,840,000 đ 5,840,000 đ
Dung tích thực: 100 lít
Số cửa: 1 cửa
Số ngăn: 1 ngăn
Tủ đông Funiki 252 lít HCF-516S1Đ1
Model: HCF - 516S1Ð1
5,640,000 đ 5,900,000 đ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 24 Tháng
Dung tích: 252 Lít
Chế độ: 1 đông