Máy làm mát Daikiosan DKA-00800A
Model: DKA-00800A
2,190,000 đ 2,990,000 đ
Sản phẩm bày mẫu, giảm giá cực sốc
Mã Sản phẩm: DKA-00800A
Sản xuất tại: Trung Quốc
Điện áp: 220V - 50Hz
Lưu lượng gió: 800 M³/H
Công suất: 100 W
Hướng gió thổi: 4 chiều
Máy làm mát Daikiosan DKA-04500A
Model: DKA-04500A
3,190,000 đ 3,990,000 đ
Sản phẩm bày mẫu
Mã Sản phẩm: DKA-04500A
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 175 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-04000A
Model: DKA-04000A
3,830,000 đ 4,800,000 đ
Đang hết hàng
Mã Sản phẩm: DKA-04000A
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 160 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-01500B
Model: DKA-01500B
3,990,000 đ 4,990,000 đ
Đang hết hàng
Mã Sản phẩm: DKA-01500B
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 90 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-04500C
Model: DKA-04500C
4,640,000 đ 5,800,000 đ
Sản phẩm bày mẫu, giảm giá cực sốc
Mã Sản phẩm: DKA-04500C
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 200 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-05000C
Model: DKA-05000C
4,950,000 đ 6,200,000 đ
Mã Sản phẩm: DKA-05000C
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 210 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-04500D
Model: DKA-04500D
5,120,000 đ 6,400,000 đ
Đang hết hàng
Mã Sản phẩm: DKA-04500D
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 200 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-05000D
Model: DKA-05000D
5,440,000 đ 6,800,000 đ
Mã Sản phẩm: DKA-05000D
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 210 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-02500B
Model: DKA-02500B
5,590,000 đ 6,990,000 đ
Đang hết hàng
Mã Sản phẩm: DKA-02500B
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 160 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-05000A
Model: DKA-05000A
5,590,000 đ 6,990,000 đ
Hàng bày mẫu
Mã Sản phẩm: DKA-05000A
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 210 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-06000A
Model: DKA-06000A
5,590,000 đ 6,990,000 đ
Sản phẩm bày mẫu, giảm giá cực sốc
Mã Sản phẩm: DKA-06000A
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 200 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-05000B
Model: DKA-05000B
6,080,000 đ 7,600,000 đ
Mã Sản phẩm: DKA-05000B
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 210 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-06000B
Model: DKA-06000B
6,080,000 đ 7,600,000 đ
Đang hết hàng
Mã Sản phẩm: DKA-06000B
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 200 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-03500B
Model: DKA-03500B
7,000,000 đ 8,800,000 đ
Đang hết hàng
Mã Sản phẩm: DKA-03500B
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 300 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-07000A
Model: DKA-07000A
8,770,000 đ 10,990,000 đ
Liên hệ cửa hàng
Mã Sản phẩm: DKA-07000A
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 290 W
Máy làm mát Daikiosan DKA-10000A
Model: DKA-10000A
10,200,000 đ 12,800,000 đ
Liên hệ cửa hàng
Mã Sản phẩm: DKA-010000A
Sản xuất tại: Trung Quốc
Công suất: 420 W