Tivi Casper 50inch Smart 4K 50UG6100
Model: 50UG6100
8,990,000 đ 11,290,000 đ
Xuất xứ : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Tủ đông Sanaky 220 lít inverter VH-2899W4K
Model: VH - 2899W4K
6,920,000 đ 7,900,000 đ
Loại tủ: 2 ngăn ( Đông- Mát ) 2 cánh mở
Mặt kính: Cường lực
Dung tích: 220 lít
Dàn lạnh: Đồng
Gas: R600A
Tủ đôgn Sanaky 270 lít inverter VH-3699A4KD
Model: VH - 3699A4KD
7,290,000 đ 8,000,000 đ
Loại tủ: 1 ngăn ( Đông ) 2 cánh mở
Mặt kính: Cường lực
Dung tích: 270 lít
Dàn lạnh: Đồng
Gas: R600A
Tủ đông Sanaky 270 lít inverter VH-3699A4K
Model: VH - 3699A4K
7,290,000 đ 8,000,000 đ
Loại tủ: 1 ngăn 2 cánh mở
Mặt kính: Cường lực
Dung tích: 270 lít
Dàn lạnh: Đồng
Bảo hành: 24 tháng
Tủ đông Sanaky 305 lít inverter VH-4099A4KD
Model: VH - 4099A4KD
7,870,000 đ 8,600,000 đ
Loại tủ: 1 ngăn 2 cánh mở
Mặt kính: Cường lực
Dung tích: 305 lít
Dàn lạnh: Đồng
Gas: R600A
Tủ đông Sanaky 305 lít inverter VH-4099A4K
Model: VH - 4099A4K
7,870,000 đ 8,600,000 đ
Loại tủ: 1 ngăn 2 cánh mở
Mặt kính: Cường lực
Dung tích: 305 lít
Dàn lạnh: Đồng
Bảo hành: 24 tháng
Tủ đông Sanaky 280 lít inverter VH-4099W4KD
Model: VH - 4099W4K
7,990,000 đ 8,700,000 đ
Loại tủ: 2 ngăn ( Đông- Mát ) 2 cánh mở
Mặt kính: Cường lực
Dung tích: 280 lít
Dàn lạnh: Đồng
Bảo hành: 24 tháng
Tủ đông Sanaky 280 lít inverter VH-4099W4KD
Model: VH - 4099W4KD
7,990,000 đ 8,700,000 đ
Loại tủ: 2 ngăn ( Đông- Mát ) 2 cánh mở
Mặt kính: Cường lực
Dung tích: 280 lít
Dàn lạnh: Đồng
Gas: R600A
Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HY
Model: VH - 1599HY
4,540,000 đ 5,590,000 đ
Dung tích: 100 lít
Dàn lạnh đồng
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam