Tin tuyển dụng
  11-03-2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 3/ 2017
  26-07-2016
Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Siêu thị. Hệ thống siêu thị điện máy Đức Lâm Thông báo tuyển dụng lao động tháng 7
  24-05-2016
Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Siêu thị. Hệ thống siêu thị điện máy Đức Lâm Thông báo tuyển dụng lao động tháng 6
  24-03-2016
Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Siêu thị. Hệ thống siêu thị điện máy Đức Lâm Thông báo tuyển dụng lao động tháng 3
  22-02-2016
HỆ THỐNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY ĐỨC LÂM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 2 NĂM 2016
  03-11-2015
Siêu thị đện máy Đức Lâm thông báo tuyển dụng cho vị trí nhân viên bán hàng Hồ sơ nộp tại: 08 Pasteur - Hải Châu - TP. Đà Nẵng Vui lòng nộp hố sơ trực tiếp, không liên lạc qua điện thoại Thời hạn nhận hồ sơ: 10/09/2014. Ưu tiên cho các ứng viên nộp hồ sơ trước.